My Friend Nizzy

a poem by Zarena

Nizzy Nizzy
Don’t be lazy

Nizzy Nizzy
Don’t be drowsy

Nizzy Nizzy
Don’t take this easy

Nizzy Nizzy
Life is to live and not leave

Nizzy Nizzy
Don’t be sicky

Nizzy Nizzy
Don’t think I am crazy

Nizzy Nizzy
I am telling this to make you bussy